Het Mades Meezingkoor werd in 2006 opgericht door Joke Smolders die ook nu nog steeds de dirigente van het koor is.

Onder haar bezielende leiding groeide het koor uit tot een enthousiaste groep van ruim 30 zangers en zangeressen die elke week weer vrolijk repeteren om het niveau op een hoger peil te brengen.

Daarbij gaat het natuurlijk vooral om het zingen, maar dat wordt uitgebreid met choreografie waardoor de liedjes op een bijzondere wijze worden gepresenteerd.

Choreografe Loes Hesselberth-Oprins zorgt er voor dat de optredens er "swingend" uit zien. Muzikant Cor Kuijer neemt het belangrijke muzikale deel voor zijn rekening.

Onze doelstelling is om zo veel mogelijk mensen te laten meezingen met bekende populaire liedjes in het Nederlands, Engels, Frans, Duits en Italiaans. Dit wordt mogelijk gemaakt door de teksten van de liedjes met beamers op schermen te presenteren.

Dat deze aanpak succesvol is blijkt wel uit de meer dan 25 optredens die we jaarlijks verzorgen op festivals, bij instellingen en in verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt dank zij de financiŽle steun van een hechte groep vrienden en sponsoren. En niet te vergeten alle vrijwilligers die het koor met raad en daad ter zijde staan.

Kortom: het "Mades Meezingkoor" is na 10 jaar nog springlevend.

”p naar het derde lustrum!

 

 

Mades Meezingkoor